BIO PHARM VET DIGITAL d.o.o. se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14). Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne, izražene su u hrvatskim kunama (kn), te je u istima uključen pripadajući PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Kontrola cijena
Proces upisivanja cijene u internetskoj trgovini za svaki proizvod podložan je kontroli na više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka pogreške, budući da se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se BIO PHARM VET DIGITAL d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca

Izmjene cijena
BIO PHARM VET DIGITAL d.o.o. je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za online kupovinu.

Rasprodaje i akcijske prodaje
BIO PHARM VET DIGITAL d.o.o. je ovlašten u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevnu ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

Količina proizvoda po akcijskim uvjetima
Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati ograničena količina proizvoda, odnosno količina dovoljna za kućnu upotrebu Kupca.