Uncategorized

Zdravlje probavnog sustava i idealna proizvodnja brojlera

U peradarskoj proizvodnji, zbog sve većih zahtjeva za ekonomskom isplativošću, dobrobiti životinja, sigurnosti hrane, smanjenja utjecaja na okoliš i zabranom antibiotskih promotora rasta, zdravlje gastrointestinalnog trakta postaje jedna od najbitnijih tema kojoj bi uzgajivači trebali pridati posebnu pažnju.

Zdravlje probavnog sustava nužno je za održavanje učinkovite i održive fiziologije gastrointestinalnog trakta. On ima probavne, apsorpcijske, metaboličke, imunološke te endokrinološke funkcije. Drugim riječima, poremećaji u probavi nerijetko imaju negativan utjecaj na cjelokupan organizam.

Kako bi se zadovoljili zahtjevi i održalo optimalno zdravlje probavnog potrebno je pridati pažnju sljedećim čimbenicima:

  1. Vođenje brige o matičnom jatu i valionici
  2. Biosigurnost – odvojenost i izoliranost farme od prirode, postupak čišćenja i dezinfekcije
  3. Higijena vode
  4. Program protiv kokcidioze
  5. Očuvanje sigurnosti hrane
  6. Uravnotežena formulacija hranidbe
  7. Implementacija NSP i enzima fitaze
  8. Stabilizatori crijevne mikroflore: probiotici
  9. Primjena organskih kiselina i esencijalnih ulja umjesto antibiotskih promotora rasta