Uncategorized

Priprema pred teljenje – hranidba krava u tranzitnom periodu

Kako bi se povećala profitabilnost u mliječnoj proizvodnji, važno je razumjeti različite faze životnog ciklusa goveda i obratiti posebnu pažnju tijekom prijelaznog razdoblja koje ima najveći utjecaj na produktivnost i povrat uloženog. Ono je iznimno važno za određivanje budućeg zdravlja, proizvodnje mlijeka i reproduktivnog uspjeha mliječnih krava. To razdoblje traje tri tjedna prije teljenja do tri tjedna nakon teljenja kada krava iz suhostaja prelazi u laktaciju. 

ZDRAVLJE KRAVA I HIPOKALCEMIJA

Početak svake nove laktacije predstavlja izazov u održavanju normalne razine kalcija u krvi mliječnih krava. Životinja u vrlo kratkom periodu mora mobilizirati i isporučiti velike količine kalcija, koji je sastavni dio kolostruma i mlijeka, odmah nakon teljenja što može dovesti do značajnog pada razine kalcija u krvi (najčešće kod krava u drugoj laktaciji i nadalje). Niska razina kalcija u krvi oko teljenja može potaknuti niz negativnih nuspojava poput hipokalcemije,  koji u konačnici smanjuju unos suhe tvari, povećavaju broj metaboličkih oboljenja i smanjuju mliječnost.  

 

ZDRAVLJE KRAVA I KATIONSKO-ANIONSKI BALANS 

Acidogeni obrok 20 dana pred teljenje osnažuje kravu i povećava razinu kalcija u krvotoku, što rezultira boljim metaboličkim zdravljem i većoj proizvodnji mlijeka nakon teljenja. Dodavanjem u obrok aniona (negativno nabijenih iona) pH krvi se može spustiti odnosno krv se može zakiseliti.Obično se koriste anionske soli klora (Cl) i sumpora (S).Niski (kiseli) pH krvi aktivira  izvlačenje kalcija iz kostiju i iz sadržaja tankog crijeva, time osigurava poželjnu koncentraciju kalcija u krvi. Krave tijekom laktacije akumuliraju dovoljne zalihe kalcija u kostima.

 

Bio Pharm Vet Digital proizvodi za povećanje razine KALCIJA u krvi mliječnih krava

NutriCAB je koncentrirani izvor inkapsuliranog Kalcij klorida (vrijednost DCAD -13800 mEq/kg). Proizvod mijenja pH vrijednost u krvotoku krava, postižući blago kiselu reakciju krvi zahvaljujući ionima klorida. U pokušaju da ublaži kiselinu u krvotoku, krava mobilizira kalcij iz kostiju. Na ovakav način krava prihvaća najveću količinu kalcija u vremenu teljenja. Inkapsulirani izvor kalcij klorida, ne utječe negativno na okus, odnosno unos suhe tvari. Koristeći ovakav izvor Kalcij Klorida smanjujemo pojavu mliječne groznice i povezanih metaboličkih poremećaja. To rezultira boljim zdravljem krava, većoj količini mlijeka na vrhu laktacijske krivulje.

Za idealne rezultate uz pravilnu hranidbu u suhostaju i upotrebu anionskih soli, preporučujemo i dodatnu suplementaciju kalcijem odmah nakon teljenja. 
Dodatna suplementacija može biti u obliku kalcij bolusa (Topro Kalcij Bolus) ili u obliku energetskog napitka (Reviva – bogata kalcijem).