Uncategorized

Njega papaka mliječnih krava – preduvjet kvalitetne proizvodnje mlijeka

Jedan od najvećih problema s kojim se danas susreći proizvođaći mlijeka su bolesti papaka muznih krava. Zdravi i uređeni papci utječu na cjelokupno zdravlje životinje.

Krave koje se malo kreću često obolijevaju od raznih bolesti papaka poput šepavosti. Bolesni papci utječu i na proizvodnju, proizvode 10 do 40 % manje mlijeka.  Zbog toga je vidljivo da je zdravlje papaka mliječnih krava važan preduvjet visoke i stabilne proizvodnje. Krava s bolesnim papcima jede manje hrane i više leži. Prilikom mužnje mora stajati i trpi bolove, zbog čega uzgajivači gube na količini i kvaliteti mlijeka i do 2500 kuna godišnje, a nerijetko krave zbog problema s nogama moraju i na klanje.

Prevencija bolesti 
Narodna izreka, “Bolje spriječiti, nego liječiti!”, govori kako se odnositi prema ovom problemu i kako na najbolji način izbjeći ekonomske gubitke. Sve što stočari trebaju znati kako bi spriječili obolijevanje  svodi se na sljedeće.

  • održavanje higijene papaka 
  • orezivanje papaka dva puta godišnje
  • održavanje higijene u objektima 
  • sprečavanje mehaničkih povreda u objektima
  • izbalansirana ishrana

Kako provesti obradi i njegu papaka 
Obradu i njegu papaka može provesti sam uzgajivač na svojoj farmi pod uvjetom da je prošao stručno osposobljavanje. Pregled papaka trebao bi se vršiti što češće kako bi na vrijeme uočili probleme s papcima. Najbolji rezultati se ostvaruju kada korekciju papaka provodi specijalist za obradu papaka uz prisustvo veterinara zbog pregleda zdravstvenog stanja i eventualnog liječenja. Detaljne upute za korekciju papaka možete pogledati OVDJE.

Za kvalitetnu obradu papaka potrebni su alati:

Svaki proizvođač mlijeka mora imati u vidu da će sebi omogućiti lakši i produktivniji rad jedino ako poštuje zdravlje i dobrobit svojih životinja i ako provodi dobru uzgajivački praksu. Kao rezultat takvog rada postiže se veća proizvodnja mlijeka i bolja kvaliteta.